İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1263084

Yusuf Has Hacib'in dört kavramı temsil eden sembolik dört karakteri konuşturarak oluşturduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?


Divan-ı Lügati't-Türk

Divan-ı Hikmet

Mizan el-amel

Kutadgu bilig

Ahlak-ı Alai


Yanıt Açıklaması:

Söz konusu eser Kutadgu Bilig adlı eserdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum