İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428766

Aşağıdakilerden hangisi ahlak alimlerinden Ragıb el-İsfahani'ye göre “insan niçin yaratılmıştır” sorusuna verilen cevaplardan biridir? 


Vahşi hayvanları evcilleştirmek 
İnsanlara duruş oturuş öğretmek 
Araştırma yapmak 
Ay'a gitmek 
Yeryüzünü imar etmek 

Yanıt Açıklaması: İnsanın yaratılmasıyla ilgili bir başka soru da onun niçin yaratıldığıdır. Bu soruya meşhur ahlâk âlimi Ragıb el-İsfahani şu şekilde cevap verir: Allah yeryüzündeki her şeyi bir amaca yönelik yaratmıştır. Eğer o amaç olmasaydı, o varlık yaratılmazdı. İnsan da üç türlü görevi yerine getirmesi amacıyla yaratılmıştır: 1. Yeryüzünü imar etme. Bu görev sayesinde insan hem kendisinin, hem de başkalarının geçimini sağlar. 2. Allah’a ibadet etme. 3. Allah’ın halifesi olma. Yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini ifa, dinin ahlâki ilkelerini kullanarak insanın gücü ölçüsünde Yaratıcının emirlerine uyma şeklinde icra edilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum