İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #570484

Her insanın başına gelecek olan ölüm ile insanın bir tür yeni bir boyutu veya boyutta yaşamaya başlayacağı, öteki hayata ne ad verilir?


Hayatü’l-ahire

Beşer

İtopya

Hayatü’l-dünya

Hayatü’l-fani


Yanıt Açıklaması:

İnsanların bu dünyadaki hayatının çok önemli ve ciddi olmakla birlikte
her şey olmadığını; her insanın başına gelecek olan ölüm ile insanın bir tür
yeni bir boyutu veya boyutta yaşamaya başlayacağı –buna devam edeceği de
denilebilir- ve bu boyuta da “öteki hayat” anlamında “hayatü’l-ahire”
denildiğini biliyoruz. Ölümün bir son olmayıp, bir taraftan bu dünyada
yaşanılan hayatın bir “muhasebesinin” yapılacağı ve mükafat ve cezanın
verileceği yeni bir hayatın başlangıcı olduğunun farkında olmak ta, insanın
bu dünyadaki kararları ve fiillerine anlam katan farklı bir boyuttur. Ölüm ile
birlikte yeni bir hayatın başlayacağının şuurunda olmak, insanın ahlâki
hayatının önemli unsurlarından birisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum