İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1100436

Aşağıdakilerden hangisi mutezile öğretisindeki beş esas prensipten birisi değildir?


Tevhid

Adalet

Vaad

el menzilu beyne'l menzileteyn

İstitaat


Yanıt Açıklaması:

İstitaat mutezile öğretisindeki beş esas prensipten birisi değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum