İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1260703

İnsanın kendi kendine zulmetmeyeceğini varsayarak ahlak ve hukuk felsefesini temellendiren filozof kimdir?


İbn Haldun

Gazzali

Farabi

İbn Miskeveyh

Kant


Yanıt Açıklaması:

İnsanın herhangi bir fiilinin ahla^ki olabilmesi için gerekli ve yeterli şart olarak, insanın kendi istediğini sırf kendisi istediği için yapması ve bunun da genelleştirilebilir olmasınızikretmiştir. Kant, bu ilkesi gereği, insanın kendi kendisi hakkında vereceği kararların “zulüm” olarak nitelenemeyeceğini; insanın kendi kendine zulmetmeyeceğini varsayarak ahla^k ve hukuk felsefesini temellendirmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum