İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1263076

Adalet ve vahdet kavramları arasındaki derin bağlantıyı vurgulayan İslam ahlakçısı kimdir?


Gazali

İbn Miskeveyh

İbn Rüşd

Yusuf Has Hacib

İbn Hazm


Yanıt Açıklaması:

Söz konusu kavramlar arasında derin bağlantıyı vurgulayan İslam Ahlakçısı İbn Miskeveyh'tir

Yorumlar
  • 0 Yorum