İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #618025

Din kelimesinin kök anlamı aşağıdakilerden hangisi ile yakından alakalıdır?


Ahlak

Yaşam

Borç/İhtiyaç

Gerçek

Doğruluk


Yanıt Açıklaması:

Din kelimesinin kök anlamı da, bir taraftan yakınlaşma ile alakalı iken, diğer taraftan da borç/ihtiyaç ile alakalıdır. Arapça’da “din” kelimesi ile borç anlamındaki “deyn” kelimesinin yazılışı aynıdır. Bu cihetten baktığımızda Arapça’daki din kelimesinin kök anlamı ile ıstılahi anlamı arasında bir irtibat olduğu görülmektedir. Nitekim insan Cenab-ı Hakk’a nelerini “borçlu” olduğunun farkında vardığı zaman, aslında kendisinin Cenab-ı Hakk’a ne kadar yakın veya Cenab-ı Hakk’ın kendisine ne kadar yakın, hatta “en yakın”
olduğunun şuuruna varır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum