İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428780

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının bir ilkesidir?


Bu dünyayı bir bütün olarak dikkate almadan, kavramları anlamak ve onlarla irtibat kurmak
Bir fiili gerçekleştirirken, bir kararı alırken uhrevi ve dünyevi boyutu birlikte dikkate almak
İnsanın, diğer insanlarla birlikte yaşarken, onlarla birlikte sürdürmeye yönelmesi
İnsanın kendi güvenliğini güvenceye alması
İnsanın kendi iradesiyle, özgür iradesiyle üstlenen insanların yetişmemesi

Yanıt Açıklaması: Bir fiili gerçekleştirirken, bir kararı alırken uhrevi ve dünyevi boyutu birlikte dikkate almak, İslâm ahlâkının ilkelerinden biridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum