İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #578882

Cenab-ı Hakk’ın rahman ve rahim olduğunu söylemek, O’nun bütün mevcudatın yaratıcısı ve O’nun yaratmasının bütün varlığın kaynağı olduğunu dile getirmek  hangi özelliği öne çıkartır?


Rahmet

İlim

Tekvin

Kelam

Beka


Yanıt Açıklaması:

Rahmet, varlık kaynağı veya varoluş imkânı demektir. Cenab-ı Hakk’ın rahman ve rahim olduğunu söylemek, O’nun bütün mevcudatın yaratıcısı ve O’nun yaratmasının bütün varlığın kaynağı olduğunu dile getirmek demektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum