İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #630393

"İnsanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı" tanımı aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından ilgilidir?


İnsanın yeryüzündeki halife olması

Eşref-i mahlûkat

İrade özgürlüğü

Ahiret İnancı

Kader İnancı


Yanıt Açıklaması:

İnsanın hür olması, irade özgürlüğü olarak ifade edilir. İrade özgürlüğü, genel olarak, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı olarak tanımlanabilir. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, neyi yapıp neyi yapmayacağına kendisi karar verebilir; bu imkân insanın insan olmasının ön şartıdır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum