İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #766090

"Hakiki din, insanların uydurduğu birbirine muhalif hayali kurgular değil, hakiki mebdei/Yaratıcıyı tanımak, O’nun kanun ve emirlerine uygun davranmayı vazife (görev) edinmektir." diyen islam alimi aşağıdakilerden hangisidir?


Elmalılı Hamdi Yazır

Hilmi Ziya Ülken

Fahreddin er-Razşi

Muhammed Ali essabuni

Seyyid Kutup


Yanıt Açıklaması:

"Hakiki din, insanların uydurduğu birbirine muhalif hayali kurgular değil, hakiki mebdei/Yaratıcıyı tanımak, O’nun kanun ve emirlerine uygun davranmayı vazife (görev) edinmektir." diyen islam alimi Elmalılı Hamdi Yazır'dır. Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum