İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1106777

  1. Salt bedenî bir varlık
  2. Salt ruhî bir varlık
  3. Ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlık

İnsanın varlık yapısı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi veya hangileri doğrudur? 


I - II -III

I - II

I

II

III


Yanıt Açıklaması:

Onu salt bedenî bir varlık olarak görmek, materyalist bir yaklaşımla hayvanî düzeye indirmek demektir. Salt ruhî bir varlık olarak algılamak ise, onu bir manastıra kapatarak keşişler gibi sürekli ibadet etmesini istemek demektir. Oysa insan ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlıktır. İki kanatlı bir kuş gibi, o, bu iki yönüyle bir bütündür. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum