İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1110579

Sevgiyi adaletten üstün gören ahlakçı filozof kimdir?


İbn Miskeveyh

Farabi

Nasiruddin et-Tusi

Kınalızade

Gazali


Yanıt Açıklaması:

Nasırüddin Tusi’ye göre de sevgi adaletten üstündür. Hatta adalete ihtiyaç, insanlar arasındaki sevgi yoksunluğundandır. Eğer bireyler arasında yeterince sevgi olsaydı, ne hakkını verme ne de hakkını almaya ihtiyaç olurdu

Yorumlar
  • 0 Yorum