İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1248230

İslam ahlakında korkaklık rezileti aşağıdaki hangi insani nefsin emrindedir?


Meleki nefs

Ameli nefs

Hayvani nefs

Nazari nefs

Saldırgan nefs


Yanıt Açıklaması:

Cehalet, nazari ve meleki nefs; zulüm, ameli nefs, ölçüsüzlük, hayvani nefs, korkaklık ise saldırgan nefs şeklinde ele alınır.

Yorumlar
  • 0 Yorum