İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1274036

Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir işverende  bulunması gereken bir özellik değildir?


Zekatını ve sadakasını vermek

Mesuliyet

İş hırsıyla ibadetlerini ihmal etmemek

Kardeşlik

İşi akrabalarına vermek


Yanıt Açıklaması:

İşveren veya yönetici, işçi veya memur alırken liyakati esas almalı, işi bir takım kişisel tarafgirliklerinden dolayı tercih ettiği liyakatsiz kişiye değil, hak eden kişiye, ehline vermelidir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum