İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #627047

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak ölümlü olması

Soy ağacını olması

Ana/Babalık içgüdüsü

Akıl ve idrak yeteneği

Yaşama çabası


Yanıt Açıklaması:

İnsan akıllı bir varlıktır. İnsanı bütün varlıklardan ayıran asıl özelliği onun yaratılış sebebi de olan aklı ve hakikatleri idrak gücüdür. Canlı varlık olmaları açısından bütün insanlar aynıdır ve herkes fıtraten eşyanın gerçeklerini tanıma kabiliyetindedir (istidad). İnsan cismani tarafıyla hayvanlara, ruhani tarafıyla da meleklere benzetilir. İnsan aklını ve iradesini “doğru bilgi”  ve “salih amel” için kullanırsa ruhi ve ahlâki yüceliğe ulaşır ve insan olarak değer kazanır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum