İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1255427

I. Materyalizm

II. Mistisizm

III. Tekelcilik

IV. Asketizm

V. Kapitalizm

Yukarıdakilerin hangilerinde, ekonomi-erdem ilişkisinde ahlâk ve erdem önemsenmemektedir?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

İnsanlık tarihi ahlâk rağmına ekonomi yönünde ifrata da, ekonomi rağmına ahlâk yönünde tefrite de şahit olmuştur. Kısa ve teknik terimlerle ifade etmek gerekirse, ahlâk ve erdemi hiç önemsemeyen bir materyalizm, maddecilik ve kapitalizmin vahşi, tekelci ve sömürücü türü ifrat kutbunu; ekonomiyi, ‘dünya malı’nı, karı, kazancı, çalışma ve üretmeyi hiç önemsemeyen bir mistisizm ve asketizm türü de tefrit kutbunu oluşturmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum