İslam Ahlak Esasları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ameli hikmetteki fazlalık, tümellerde meydana gelirse ne isim verilir?


Deha

Dar kafalılık

Eblehlik

Kurnazlık

Hilekarlık


2.Soru

I. Materyalizm

II. Mistisizm

III. Tekelcilik

IV. Asketizm

V. Kapitalizm

Yukarıdakilerin hangilerinde, ekonomi-erdem ilişkisinde ahlâk ve erdem önemsenmemektedir?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Gazali'ye göre müşteriye zulüm sayılacağı için ticari hayatta yapılmaması gereken dört şeyden biri değildir?


Malın reklamını yapmak
Ölçü ve tartıda hile yapmak
Malı, kendisinde bulunmayan bir özellikle övmek
Malın piyasa fiyatını gizlemek
Malın kusurlarını gizlemek

4.Soru

İbn haldun'a göre işçide bulunması gereken iki önemli erdem nedir?


çalışkanlık ve liyakat

güven ve doğruluk

liyakat ve güven 

güven ve kuvvet

çalışkanlık ve güven 


5.Soru

“Hiçbir şey nimeti inka^r etmek kadar öç almayıgerektirmez." düşüncesi hangi ahlak filozofuna aittir?


Kindi

Farabi

İbn Miskeveyh

Kınalızade Ali

Nasiruddin et-Tusi


6.Soru

Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 


Deontolojik ekoloji ve erdem ekolojisi 
Ödev ekolojisi ve fayda ekolojisi
Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji 
Yeşil barış ekolojisi ve koruma ekolojisi
Teolojik ekoloji ve teleolojik ekoloji 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ahlak kurallarından biri değildir?


doğruluk ve dürüstlük

paylaşma ve dayanışma

sevgi ve saygı

komşuyu ve akrabayı gözetmek

rekabet ve hırs


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında şaşkınlık reziletinin ait olduğu nefsi yetenektir?


Temyiz gücü
Öfke motivasyonu
Ameli hikmet
Saldırganlık gücü
Dikkatini verme gücü

9.Soru

Gazali'nin ahlak izahı içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


Kalp

Ruh 

Nefs 

Akıl

Beden


10.Soru

Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar? 


Kurnazlık 
İki yüzlülük 
Saldırganlık 
Ahmaklık 
Korkaklık 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel erdemlerden hikmetin aşırısı olarak ifade edilir?


Günahkarlık

Kurnazlık

Saldırganlık

Ahmaklık

Korkaklık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam iş ahlakını özetleyen temel bir kavramdır?


Çok çalışmak

Haramdan sakınmak

İyi niyetli olmak

Hikmet sahibi olmak

Ölçülü kazanmak


13.Soru

Yardımlaşmanın en güzel örneği ve uygulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini almış şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Manevî yardımlaşma

Sadaka-i câriye

Zekat

Vakıflar

Ensar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki hastalıklar içinde yer alan temyiz gücünün hastalıklarından biri olan ameli hikmette meydana gelen fazlalıktır?


Hilekarlık - kurnazlık - kötülük

Şeytana itaat - hilekarlık - kötülük

Kötülük - Mübalağa etmek - kurnazlık

Kurnazlık - Mübalağa etmek - şeytana itaat

Akıl ve düşüncenin atıl kalması - kurnazlık


15.Soru

İslam ahlakına göre reziletlere bulaşmış kişiliğe, modern psikolojide ne ad verilir? 


Yoksun
Ahlaksız
Bireyselleşememiş 
Parçalanmış
Saldırgan 

16.Soru

Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir? 


Ahmaklık
Günahkârlık 
Şehvet Azlığı 
Kurnazlık 
Saldırganlık 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak sergileyenleri tanımlayan ifadelerden biridir?


Yumuşak kalp

Akletmek

Sufli nefs

Görmek

Temiz ruh


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendimiz dışında olan herkesle iyi ilişkiler kurmanın ilk şartıdır?


Cesur ve atılgan davranmak

Sevgi ve hoşgörülü davranmak

Dürüst ve cesur davranmak

Dürüst olmak ve yardımlaşmak

Kibirli ve tutarlı davranmak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen çirkin ahlak (rezilet) için kullanılan terimlerden değildir?


şer

dalalet

fısk

israf

zulüm


20.Soru

Temel erdemlerden olan "hikmetin" aşırısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Saldırganlık

Ahmaklık

Korkaklık

Günahkarlık

Kurnazlık