İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1278835

“Hiçbir şey nimeti inka^r etmek kadar öç almayıgerektirmez." düşüncesi hangi ahlak filozofuna aittir?


Kindi

Farabi

İbn Miskeveyh

Kınalızade Ali

Nasiruddin et-Tusi


Yanıt Açıklaması:

İbn Miskeveyh, dostluk ilişkilerinde bu “teşekkür niyeti”ne sahip olmayı o kadar önemser ki, şu cümleleri oldukça dikkat çekicidir: “Hiçbir şey nimeti inka^r etmek kadar öç almayıgerektirmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum