İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1278748

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da öncelikle yardım edileceklerin arasında yer almaz?


yetimler

esirler

yolda kalmışlar

anne - baba ve yakınlar

dernek ve vakıflar


Yanıt Açıklaması:

Kur’a^n ışığında, yardım edilecekler önem sırasına göre şöyle sıralanabilir: anne-baba ve yakınlar, fakirler, yetimler, yolda kalmış yolcular, esirler, köleler, borçlular, ihtiyaç sahibi muhacirler ve kalbi İsla^m’a ısındırılmak istenen kimseler. Yardım edilmek öncelikle bunların hakkıdır. Onların haklarını yemek, dini^ ve ahla^ki^ bir vebaldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum