İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1149785

“İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır,” ayet-i kerimesinde çevre ile ilgili verilen mesaj seçeneklerden hangisidir_?


İnsan karanın da denizin de hakimidir.

İnsan yaptıklarının çoğu zaman farkında değildir.

Çevre sorunlarının kaynağı bizzat insandır.

İnsanoğlu çok nakör bir yaratıktır.

İnsan istese çevre ile uyum içinde yaşayabilir.


Yanıt Açıklaması:

Çevre sorunlarının arkasında elbette her uygarlık ve kültüre mensup
insanların neden olduğu pek çok irili ufaklı faktör vardır. Nitekim çevreyle
ilgili sorunların çözümüne yönelik pek çok İslâmi öğreti ve öğüdün olması,
çevre sorunlarının asr-ı saadet zamanında ve mekanında da az-çok mevcut
olduğunu, dolayısıyla insanın olduğu her yer ve zamanda az veya çok çevre
sorununun bulunabileceğini gösterir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de çok açık bir
biçimde “İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat
çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece
kendilerine tattırır.” (Rum/30: 41) buyrulmaktadır. Çevre sorunlarının
kaynağı, çevrenin kendisi değil insandır. Bundan hareketle, çevre sorunu
yerel sorunlardan küçük bir sorun olmaktan çıkıp, son zamanlarda küresel bir
soruna dönüşmüşse bunun sebebini, son zamanlardaki farklı kültürel ve
teknolojik gelişmelerde ve özellikle bunlara neden olan insanların
zihniyetlerinde aramak doğru olsa gerektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum