İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1283044

…...……………  bakımından kusurlu olma, var olma bakımından da bütünlüğü gölgeleyecektir. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


İman

Cesaret

Kalb

Erdem 

Arzu


Yanıt Açıklaması:

Erdem bakımından kusurlu olma, var olma bakımından da bütünlüğü gölgeleyecektir. Dahası bu durumda bilgi bakımından bir kemalden söz etmek mümkün değildir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum