İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428835

İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan, aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisidir?


Sevap-günah
İyi-kötü
Radikal-ılımlı
Faydalı-zararlı
İfrat-tefrit

Yanıt Açıklaması: İfrat-tefrit
Yorumlar
  • 0 Yorum