İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1079823

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dengeyi sağlayacak, toplumsal ve ekonomik huzur getirecek ahlaki toplumsal uygulamadır?


Doğru söylemek

Cesur olmak

Zekat vermek

Gösteriş yapmamak

Saldırgan davranmak


Yanıt Açıklaması:

Zekât, yardımlaşmanın en güzel örneği ve uygulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini almış şeklidir. Gerçekten yardımlaşma, dinî ve ahlâkî bir
görev bilinciyle, tam olarak gerçekleştirilmiş olsa, sosyal denge sağlanacak, toplumsal ve ekonomik huzur kendiliğinden sağlanacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum