İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1248216

  1. Hüsnü'l-huluk
  2. El-ahlaku’s-seyyie
  3. Suü’l-huluk

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri eserlerde rezilet kavramını karşılayan terimlerdendir?


Yalnız II

I, II

II, III

I, III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Eserlerde faziletler için hüsnü'l-huluk, mehâsinu'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene, gibi tabirlerin kullanıldığını; kötü huylar ve fena hareketler ya da reziletlerin ise, sûü'l- huluk, el-ahlâku'z-zemîme, el-ahlâku's-seyyie gibi terimlerle karşılandığını daha önce görmüştük.

Yorumlar
  • 0 Yorum