İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1255492

I. Hüsnü'l-huluk

II. Mehâsinu'l-ahlâk

III. El-ahlâku'l-hasene

IV. Sûü'lhuluk

V. El-ahlâku'z-zemîme

VI. El-ahlâku's-seyyie

Yukarıdakilerden hangileri, İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, kötü huylar, fena hareketler ya da reziletler için kullanılan terimlerdir?


I, II ve III

IV, V ve VI

I, III ve V

II, IV ve VI

I, II, V ve VI


Yanıt Açıklaması:

İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, faziletler için hüsnü'l-huluk, mehâsinu'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene, gibi tabirler; kötü huylar ve fena hareketler ya da reziletler için ise, sûü'lhuluk, el-ahlâku'z-zemîme, el-ahlâku's-seyyie gibi terimler kullanılmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum