İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1255660

Nefse yerleşmiş giderilmesi çok zor olan reziletleri gidermek için İslâm ahlâkçıları tarafından önerilen iyileştirme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?


Kötü fiillerden uzak durmak

Onaysızlık durumunu gidermek

Ruhani hekimlerden yardım almak

Güzel fiilleri deneyime katmak

Zıddı olan rezileti kullanmak


Yanıt Açıklaması:

İslâm ahlâkçıları, nefse yerleşmiş giderilmesi çok zor olan reziletleri, zıddı olan rezileti kullanarak gidermeyi böylece de orta yolu bulmanın imkânını aralamayı önerir. Örneğin cimrilik reziletini yok etmek için zıddı olan israf reziletini kullanma sayesinde bir tür normalleşme sağlanabilir. Tıpkı tıpta bir zehrin panzehrinin olması gibi. Ancak bu sadece yerleşmiş olan bir alışkanlığı adeta sarsıp kımıldatmak içindir. Zira zıttı olan reziletin de yerleşik bir adet haline gelmesi mümkündür. Bu bakımdan dikkat gerektiren bir alıştırma sürecidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum