İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1110211

İbn Miskeveyh'in "bitkiyi cansızlardan üstün kılan özellik ve hayvanların dereceleri" gibi konuları işlediği eseri hangisidir?


islam ve çevre 

edebü'l-müfred

ahlakı olgunlaştırma 

çevre ve din

ahlak ilmi ve islam ahlakı


Yanıt Açıklaması:

söz konusu konuların işlendiği eser Ahlakı Olgunlaştırma'dır

Yorumlar
  • 0 Yorum