İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1110859

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


İş ahlakı batı dünyasında 1960'lardan itibaren önemsenmeye başlanmıştır.

ülkemizde 2000'lerden itibaren fakültelerde ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

son yıllarda iş ahlakıyla ilgili dernekler kurulmuştur

iş ahlakı, iş etiği veya meslek etiği olarak da adlandırılabilir

İş ahlakı günümüzde henüz bilincinde olunmayan bir kavramdır.


Yanıt Açıklaması:

"İş ahlakı günümüzde henüz bilincinde olunmayan bir kavramdır." ifadesi yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum