İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1283939

Aşağıdakilerden hangisi "Nefs-i seb'i" kavramını açıklamaktadır? 


Meleki nefs

Hayvani nefs

Yırtıcı, saldırgan nefs

Uyumlu nefs

Ameli nefs


Yanıt Açıklaması:

Nefs-i seb'î, yırtıcı veya saldırgan nefs: Makam, üstünlük taslama, başkalarını etki altında bırakma, intikam ve öfke güçleri bu nefse aittir. Yırtıcı/saldırgan güç, orta düzeyde olursa bundan meydana gelen huy şecaat (cesaret) olarak kabul edilir. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum