İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1108286

İslâm filozoflarından İbn Rüşd’e göre, adalet erdemi aşağıdaki erdemlerden hangisinin toplumda gerçekleşmesinin teminatı sayılmaz?


Yiğitlik 

Cömertlik

Ölçülülük

Bilgelik

Cesaret


Yanıt Açıklaması:

İslâm filozoflarından İbn Rüşd’e göre, adalet erdemi, bilgelik, yiğitlik ve ölçülülükten (iffet) ve cömertlikten oluşan diğer dört erdemin toplumda gerçekleşmesinin teminatıdır. Ona göre, ahlâk ile hukuk arasında zorunlu bir bağlantı vardır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum