İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1255206

Gazali, çalışma, ticaret yapma, kazanç sahibi olma konularında, aşağıdakilerden hangisinin yerildiğinden bahsetmektedir?


Geçimini sağlayacak kadarı için ticaret yapmak

İhtiyaç fazlası mal teminine çalışmak

Geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak

Helal yoldan geçimini temin etmek

Kazancından hayır ve hasenata pay ayırmak


Yanıt Açıklaması:

Gazali, çalışma, ticaret yapma, kazanç sahibi olma gibi hususları epey övdükten sonra şöyle der: “Biz, ticaretin mutlak şekilde her şeyden üstün olduğunu söylüyor değiliz. Ancak ticaret: a) Ya geçim için, b) Ya servet edinmek için, c) Ya da geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak amacıyla yapılır. Hayır ve hasenat düşünülmeden sırf malı çoğaltmak ve mal biriktirmek için ihtiyaç fazlası mal teminine çalışmak yerilmiştir”. Buradan da anlaşıldığı üzere, iş hayatını geliştirmede en temel ve en meşru niyet, muhannete muhtaç olmadan helal yoldan geçimini temin etmektir. Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum