İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428761

Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile'nin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biridir? 


Ahlaki değerler mutlak değildir, bu değerler fiillerin değişmez nitelikleri değildir. 
Ahlaki değerler konusunda insanlardaki farklı kanaatler bu değerlerin izafi oluşundandır. 
Vahiy akılla belirlenen temel ahlak kurallarını doğrulamak zorunda değildir. 
Ahlaki hükümler ile estetik hükümler birbirinin aynıdır. 
İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer. 

Yanıt Açıklaması: Mu’tezile’ye göre insan aklının ahlâki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer. Mutezili kelamcılar ahlâki vazifelerin iyiliği ve gerekliliği hakkındaki bilgilerin akli bilgiler olduğunu kabul etmişlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum