İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1107169

  1. Dinin yaptırım gücü daha çok vicdanî, ahlâkın ise  uhrevîdir.
  2. Din, hukuk ve ahlâk bir üçgenin birbirini tamamlayan üç kenarı gibidir.
  3. Toplumsal hayatta da insan ilişkilerini düzenleyen, din, hukuk ve ahlâktır.
  4. Kendi arzu ve isteklerimiz ahlâk anlayışımızda oldukça önemlidir.

Toplumsal ahlâk anlayışı ve ilkeleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


III- IV

I- IV

II -III

II -III – IV

I - II -III – IV


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal hayatta da insan ilişkilerini düzenleyen, din, hukuk ve ahlâktır. Hukuk, koyduğu kanunlara uymayanları cezalandırır. Dinin yaptırım gücü, daha çok uhrevî, ahlâkın ise vicdanîdir. Ama üçü arasında yakın bir ilişki, hatta paralellik vardır. Üçünün de toplumda insan ilişkilerini düzene sokmada ayrı bir katkısı vardır. Bu üç alan (din, hukuk ve ahlâk), bir üçgenin birbirini tamamlayan üç kenarı gibidir. “Başkası” bizim dinimizde de, ahlâk anlayışımızda da oldukça önemlidir. İslâm kültürü ve medeniyeti “ben merkezli” bir kültür ve medeniyet değildir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum