İslam Ahlak Esasları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları üzerindeki haklarından biri değildir?


Öldüklerinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek
Onlara saygıda kusur etmemek
Bakıma ve yardıma muhtaç olunca, yardımcı olmak
İstekleri dine ters bir şey olmadığı sürece, yerine getirmek
Onlar için hacca gitmek

2.Soru

Yunus Emre'ye göre aklın baştan gitmesi halinde insanda ortaya çıkan rezilet hangisidir?


Cesaret

Cehalet

Gurur

Zulüm

Öfke


3.Soru

Kur'an'da insanın ne alabilmesiyle, onun diğer varlıklardan üstün olduğu ifade edilmiştir?


Sorumluluk

İlerleme

Nefis

Keyf

Bağımsızlık


4.Soru

  1. Dinin yaptırım gücü daha çok vicdanî, ahlâkın ise  uhrevîdir.
  2. Din, hukuk ve ahlâk bir üçgenin birbirini tamamlayan üç kenarı gibidir.
  3. Toplumsal hayatta da insan ilişkilerini düzenleyen, din, hukuk ve ahlâktır.
  4. Kendi arzu ve isteklerimiz ahlâk anlayışımızda oldukça önemlidir.

Toplumsal ahlâk anlayışı ve ilkeleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


III- IV

I- IV

II -III

II -III – IV

I - II -III – IV


5.Soru

Bizi kuşatan, canlı-cansız her şey ile olan ilişkilerimizi ahlâki açıdan ele alıp düzenlemeye çalışan ahlâk dalı hangisidir?


Çevre ahlakı

Toplum ahlakı

Sosyal ahlak

Ontolojik ahlak

Genel ahlak


6.Soru

Arzu gücünün eksikliği durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmez?


Tembellik 
Kıskançlık
Korkaklık 
Üzüntü
Haset 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kuralı koyan ile yaptırım eşlemesi doğru olarak verilmiştir?


Hukuk - uhrevi

Din - ceza

Ahlak - vicdani

Hukuk - vicdani

Din - uhrevi

Ahlak - ceza

Hukuk - ceza

Din - uhrevi

Ahlak - vicdani

Hukuk - kötü

Din - uhrevi

Ahlak - vicdani

Hukuk - ceza

Din - erdemli

Ahlak - vicdani


8.Soru

Seçeneklerden hangisi çevre sorunlarının önemsenmesi gerektiğinin önemli nedenlerinden biridir? 


Suçlu suçsuz herkesi etkilemesi

Gelişmiş ülkelerin artan sorumluluğu

Atık yönetiminde karşılaşılan sorunlar

İnsanların çevre konusundaki bilinçsizliği

Dini kurumların çevre üzerine yeterince eğilmemesi


9.Soru

I. Pazarlık etmek

II. İhsan

III. Haksızlıktan kaçınma

IV. Temizlik

V. İyi niyet

VI. Çalışkanlık

Yukarıdakilerden hangileri İslam iş ahlakının dört temel esası olarak kabul edilmiştir?


I-II-IV-VI

I-III-V-VI

II-III-IV-V

II-III-V-VI

III-IV-V-VI


10.Soru

İslâm ahlâkının koyduğu toplumsal ilkelerin temelinin dayandığı esas aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Toplumsal huzur ve mutluluğun elde edilmesi

Başkasını önemseme ve ona değer verme

İyiliği tavsiye etme ve kötülükten sakındırma

Kardeşlik, akraba, komşu ve dostluk ilişkilerini önemseme

Yardımlaşma ve dayanışma


11.Soru

"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?


İbn Sina

Kınalızade

Devvani

Tusi

İbn Miskeveyh


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman kişinin davranışlarında rezilet ve kötü huyların çıkmasına sebep olmaktadır?


İfrat ve tefrit

İnfak ve itidal

Vicdan ve erdem

Tevazu ve kibir

Tevazu ve itidal


13.Soru

I. Hacca gitmek

II. Zekat vermek

III. Kamu yararına hizmetlerde bulunmak

IV. Sadaka vermek

V. İşini büyütmek

Yukarıdakilerden hangileri, ahlâklı bir Müslüman iş adamından kazancının hukuki ve ahlâki gereklerini yerine getirmek üzere yapması beklenenler arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


14.Soru

Gazali, ruh, akıl, nefs ve kalp kavramlarını farklı ve ayrıntıda değişen anlamlarıyla birlikte genellikle hangi anlamda kullanmıştır? 


Vicdan

Sevgi

Tevazu 

Akıl

İman


15.Soru

Aşağıda ahlaki hastalıkların iyileştirilmesinde verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


Ahlaki hastalıkların meydana gelme sebebi beden ve nefistir.

Reziletlerin tedavisinde ibadet önemli bir etkendir.

İnsanın kendini fark etmesinde ritüeller ve ibadetler odaklanma görevi görebilir.

İslam ahlakçıları; reziletleri zıddı olan rezilet kullanarak gidermeyi önerirler.

Cesaret erdemi ile tevhid ve ibadetler arasındaki ilişki reziletlerin tedavisinde kullanılır.


16.Soru

Ailenin temeli aşağıdakilerden hangisi ile atılır?


Doğum
Nişan
Söz
Evlilik
Kız isteme

17.Soru

“…, insanın ‘iyi insan’ olma mücadelesidir.” Bu tanımda boş bırakılan yere en iyi uyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan

Kültür

Toplum

Ahlak

Eğitim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ışığında yardım edilecekler arasında yer almaz?


yakınlar

fakirler

yetimler

zalimler

borçlular


19.Soru

Çevre ahlâkının ele aldığı konularla ilgili yaklaşık kaç ayet bulunmaktadır?


100

200

300

400

500


20.Soru

I. Haramdan sakınmak

II. Haksızlık yapmak

III. Helal yoldan kazanmak

IV. Harama bulaşmak

V. Servet sahibi olmak

Yukarıdakilerden hangileri, İslami değerler ışığında iş hayatının en temel yasakları arasında yer almaktadır?


I, II ve III

I ve V

II, III ve IV

II ve IV

III, IV ve V