İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1266820

"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?


İbn Sina

Kınalızade

Devvani

Tusi

İbn Miskeveyh


Yanıt Açıklaması:

Kınalızâde her erdemin zıddı olduğunu kabul etmekle beraber, etraflı bir araştırmadan sonra "her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesinin açıkça ortaya çıkacağı kanaatindedir. Çünkü erdem asla fazlalık ve eksiklik tarafına gidilmeyen gerçek orta ve itidaldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum