İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1273994

I. Pazarlık etmek

II. İhsan

III. Haksızlıktan kaçınma

IV. Temizlik

V. İyi niyet

VI. Çalışkanlık

Yukarıdakilerden hangileri İslam iş ahlakının dört temel esası olarak kabul edilmiştir?


I-II-IV-VI

I-III-V-VI

II-III-IV-V

II-III-V-VI

III-IV-V-VI


Yanıt Açıklaması:

İslâm iş ahlâkında pek çok ilke ve erdemden bahsedilebilir ve kaynaklarımızda da bahsedilmektedir. Biz bunları, sadelik ve kolaylık olsun diye dört genel ilke veya temel erdem altında toplayabiliriz. Bunlardan ilk ikisi, çalışma ve iş hayatına başlamadan önce iş konusunda sahip olmamız gereken iyi niyet ile çalışma konusundaki doğru dini bilgiler ve çalışkanlığın fazileti ile ilgilidir. Sonraki ikisi ise iş hayatına atıldıktan sonra işle ilgili çeşitli alanlar ve ilişkilerde uyulması gereken helal kazanç ve adaletle ilgili kurallar ile lütuf ve ihsanla ilgili ahlâki faziletlerdir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum