İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1081064

Aile bağı hangi kavram ile dile getirilir?


Kalıtım

Takva

Neseb

Edep

İffet


Yanıt Açıklaması:

Dinimizde ibadetlerin amacı, “takvâ”dır. Aile bağı “neseb” kavramı ile dile getirilir. Anne ve baba ile çocuklar
arasındaki bağı ifade eden nesebin kaynağı ise, meşru evliliktir. Sahih neseb,
ancak meşru evlilik içinde meydana gelen doğum ile gerçekleşir. Aile
bağının gücü, aile bireylerinin birbirine karşı sevgi ve saygıları yanında,
görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleriyle doğru orantılıdır. Diğer seçeneklerde verilenler de doğru olmadığına göre doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum