İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1106975

Aşağıda verilenlerden hangisi islâmda insanın ahlak ve erdem anlayışına  uymaz?


İnsan yalnız başına yaşarken erdemli olamaz.

Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur.

İnsan toplumsal bir varlık olunca başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır.

Toplumsal ahlakta din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir. 

Ahlâkî erdemler insanda arzu ve isteklerin çok güçlü şekilde olması ile ortaya çıkar.


Yanıt Açıklaması:

Ahlâkî erdemler de insan ancak bir topluluk içinde yaşarken gerçekleşir. İnsan yalnız başına yaşarken erdemli olamaz. Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur. İnsan toplumsal bir varlık olunca, onun toplumda, başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır. İşte bu ilkeler toplumsal ahlâk olarak adlandırılır. Bu ilkelerde din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum