İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1278573

Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar olarak ikiye ayıran alim aşağıdakilerden hangisidir? 


Harezmi

Farabi

Cezeri

Gazali

Biruni


Yanıt Açıklaması:

Gazali, iş hayatında başkalarının zarar görmesi ile sonuçlanan haksızlıkları iki kısma ayırır: Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum