İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1110144

"doğu da batı da Allah'ındır; nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kaplar.." bakara 2/115.

yukarıdaki ayet hangi ilkeyle doğrudan ilgilidir?


Kutsiyet ilkesi 

Muhabbet ilkesi

Ubudiyet ilkesi

Merhamet ilkesi

Hilafet ilkesi


Yanıt Açıklaması:

sözkonusu ayet kutsiyet ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum