İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1255256

Aşağıdakilerden hangisi, İslâm dini ve ahlâkında tamamen meşru ve makbul olup, teşvik edilmektedir?


Malı sadece dünyalık niyetlerle edinmek

Haram yollarla kazanç sağlamak

Geçimini helal yoldan temin etmek

Kazancını kötü yollarda harcamak

İş meşguliyeti yüzünden ahiretini unutmak


Yanıt Açıklaması:

İslâm dini ve ahlâkında, çalışmak, üretmek, kazanmak, mal sahibi olmak, zengin olmak, makul bir refah içinde yaşamak; geçimini helal yoldan temin etmek, daha fazla refah ve huzur içinde yaşamak, kamu ve din yararına harcamalarda bulunabilmek gibi niyetlerle edinildiği ve haram bulaştırılmadığı sürece tamamen meşru ve hatta makbul ve fazlasıyla teşvik edilen şeylerdir. Kötü olan ve yerilen, malı sadece dünyalık niyetlerle edinmek, haram yollarla kazanmak, kötü yollarda harcamak ve malın kendisini ebedi kılacağını zannederek iş meşguliyeti yüzünden ahiretini unutmaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum