İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1280922

Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanın varlık yapısına daha uygun düşer?


Sadece bedeni ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak

Sadece ruhi ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak

Hem bedeni hem ruhi ihtiyaçlarını sınırsızca karşılamak

Bedenin ve ruhun ihtiyaçları arasında bir denge gözetmek

Bedeni ihtiyaçları ihmal edip ruhi ihtiyaçları öncelemek


Yanıt Açıklaması:

İnsan ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlıktır. İki kanatlı bir kuş gibi, o, bu iki yönüyle bir bütündür. Bedenî yönü ve ihtiyaçları onun günlük hayatının devamını sağlar, onu dünyaya bağlar. Ruhî yönü ise onun moral ve manevî dünyasını oluşturur, onu ahirete bağlar; yaptıklarının hesabını ahirette mutlaka vereceğini bilerek davranmaya zorlar. Kur’an-ı Kerîm’in algıladığı insan da, salt bedenî ya da ruhi değil, bu varlık bütünlüğüne sahip olan insandır. Zaten dünya-ahiret dengesi de ancak bu varlık bütünlüğüne sahip olan insan tarafından gerçekleştirilebilir. İnsan için önemli olan; bu iki yönüne ilişkin arzu ve isteklerini dengeli bir şekilde gerçekleştirmesidir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum