İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1081594

Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babaları üzerindeki hakları arasında yer almaz?


Güzel bir isim sahibi olmak

Eşit muamele görme hakkı

Çocuğun önünde pratik örnekler bulabilmesi

Eğitim hakkı

Büyük kardeşin küçük kardeşe örnek olması


Yanıt Açıklaması:

Çocukların anne ve babalar üzerinde
birtakım hakları vardır. Onları şöyle ifade edebiliriz:
a. Güzel Bir İsim Sahibi Olmak ,Eşit Muâmele Görme Hakkı,Maddî İhtiyaçlarının Karşılanması, Manevî İhtiyaçlarının Karşılanması, Eğitim Hakkı, Çocuk, Önünde Pratik Örnekler Bulabilmeli.

E seçeneğinde yer alan açıklama kardeşlerin birbirlerine karşı olan görev ve sorumlulukları ile ilgili olduğundan cevap E dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum