İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1244702

I. Kocasına karşı nazik ve kibar davranmak,

II. Onun şeref ve itibarına leke getirecek bir davranışta bulunmamak

III. Onun istemediği kimseyi eve almamak

IV. Evin bütçesini sarsacak aşırı harcamalardan kaçınmak

V. Evin temizliği, çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgilenmek.

Yukarıdakilerden hangileri hanımın, kocasına karşı görev ve sorumlulukları arasındadır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Karı-koca ilişkisi böyle bir anlayış üzerine kurulduğu takdirde, o ailede işler bir “hak ve görevler envanteri” çıkarılarak değil, karşılıklı sevgi ve saygı, yardımlaşma ve dayanışma ile beraberce yürütülür. Bu ilkeyi temel alarak, evin hanımının hak ve görevlerini şöyle sıralayabiliriz: Kocasına karşı nazik ve kibar davranmak, onun şeref ve itibarına leke getirecek bir davranışta bulunmamak, onun istemediği kimseyi eve almamak, evin bütçesini sarsacak aşırı harcamalardan kaçınmak, evin temizliği, çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgilenmek.

Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum