İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1249002

“Uhud öyle bir dağdır ki, o bizi sever, biz de onu severiz.” hadisini hangi ilke çerçevesinde anlayabiliriz?


Muhabbet İlkesi

Ayet İlkesi

Emanet İlkesi

Ubudiyet İlkesi

Kudsiyet İlkesi


Yanıt Açıklaması:

Sevgi, canlı-cansız tüm varlığı kapsar; dağları ve gökleri bile kuşatır. Nitekim Sevgili Peygamberimizin Uhud dağı ile ilgili söylediği söz çok meşhur ve manidardır: “Uhud öyle bir dağdır ki, o bizi sever, biz de onu severiz.”

Yorumlar
  • 0 Yorum