İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1280930

Toplumsal hayatı düzenleyen normların yazılı olanına ne ad verilir?


hukuk

kültür

örf

din

ahlak


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal hayatta da insan ilişkilerini düzenleyen, din, hukuk ve ahlâktır. Hukuk, koyduğu kanunlara uymayanları cezalandırır. Dinin yaptırım gücü, daha çok uhrevî, ahlâkın ise vicdanîdir. Ama üçü arasında yakın bir ilişki, hatta paralellik vardır. Üçünün de toplumda insan ilişkilerini düzene sokmada ayrı bir katkısı vardır. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum