İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18341

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tutundurma faaliyetleri içerisinde yer almaz?I. Reklam II. Satış TutundurmaIII. Pazar BölümlemeIV. Halkla İlişkilerV. Fiyatlama


II. ve III
III. IV. ve V
III. ve IV.
IV ve V
III. ve V.

Yorumlar
  • 0 Yorum