İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #18598

Yönetimin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi politika, taktik, strateji ve bütçe gibi araçlarla geleceğe yönelik faaliyetleri öngörmeyi amaçlamaktadır?


Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon
Denetim

Yanıt Açıklaması: Yönetim süreci eldeki kaynakların planlanması ile başlamaktadır. Planlama, geleceğe yönelik faaliyetlerin öngörülmesi işidir. Bu aşamada, ''ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden'' sorularına yanıt aranır. Planlamada, politika, taktik, strateji ve bütçe gibi planlama araçlarından yararlanılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum