İşletme Fonksiyonları Deneme Sınavı Sorusu #376299

Günlük yaşam içinde promosyon olarak bilinen satış tutundurma, tüketicilere yönelik teşviklerden oluşmaktadır.


Hammadde

 

Mal ve hizmet

 

Sermaye

 

Bilgi

 

İşçilik


Yanıt Açıklaması:

Üretim sisteminin temel elemanları; girdi, süreç, çıktı ve geribeslemedir. Girdi altında yer alan unsurlar; hammadde, malzeme, makine, işçilik, yönetim, sermaye, bilgi, girişimcilikdir. Mal ve hizmet bu girdiler sonucunda ortaya çıkacak çıktılardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum